16 Ιουν 2010

Επίσταξη ή Ρινορραγία


Η επίσταξη ή ρινορραγία είναι η αιμορραγία από τη μύτη, αν αυτή ξεκινά από το χαμηλότερο σημείο του ρινικού διαφράγματος ονομάζεται πρόσθια ενώ αν ξεκινά από το πίσω μέρος της ρινικής κοιλότητας ονομάζεται οπίσθια.
Η πρόσθια αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη και ακίνδυνη μορφή ρινορραγίας ενώ η οπίσθια είναι πιο σπάνια και ενδεχομένως πιο σοβαρή, ειδικά σε άτομα άνω των 50 ετών.
Μεταβολές στη θερμοκρασία, έντονο stress, κρυολόγημα μπορούν να προκαλέσουν επίσταξη.
Στο εσωτερικό της μύτης υπάρχουν πολυάριθμα μικροαγγεία επιφανειακά και ευαίσθητα τα οποία μπορούν να διασταλούν και να σπάσουν. Είναι πιο ευαίσθητα στην επίσταξη άτομα που παρουσιάζουν μια ευαισθησία στα αγγεία, χαρακτηριστικό τους ότι κοκκινίζουν εύκολα.

Αντιμετώπιση:
Καταρχήν αποφεύγουμε να ρίξουμε το κεφάλι προς τα πίσω, συνήθεια πολύ διαδεδομένη μα αντιπαραγωγική, αφού κάνει το αίμα να φτάσει στο στόμα και να καταπωθεί. Επίσης δεν είναι σωστό να ξαπλώσουμε και να σηκώσουμε τα πόδια γιατί χειροτερεύομε την αιμορραγία.
Διατηρούμε λοιπόν το κεφάλι στην κανονική του θέση, εισάγουμε στο εσωτερικό της μύτης, στο ρουθούνι βαμβάκι υδρόφιλο και πιέζουμε με το δάχτυλο για μερικά λεπτά. Είναι επίσης αποτελεσματικό να τοποθετήσουμε στο μέτωπο πάγο ο οποίος προκαλεί αγγειοσυστολή.
Αν παρόλα αυτά η αιμορραγία δε σταματά πρέπει να οδηγηθούμε στα έκτακτα περιστατικά όπου θα μας σταματήσουν την αιμορραγία με καυτηριασμό της περιοχής του σπασμένου αγγείου με ηλεκτρισμό ή χημικές ουσίες.
Εναλλακτικά μπορούμε να γεμίσουμε τη μύτη με γάζα βαζελίνης (για την αποφυγή ερεθισμών) για μερικές ημέρες, όταν το αφαιρέσουμε, θα προχωρήσουμε σε καυτηριασμό μόνο αν η αιμορραγία δεν σταματήσει.

Σε περίπτωση σημαντικής επίσταξης πρέπει να γίνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία και να αποκλειστούν τυχόν μολυσματικές ασθένειες του αίματος ή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Σε περίπτωση όπου η αιμορραγία είναι ήπια αλλά επαναλαμβανόμενη πρέπει πάντα να απευθυνόμαστε στο γιατρό.


1 Ιουν 2010

Στυτική Δυσλειτουργία

Στυτική Δυσλειτουργία: Αδυναμία να διατηρηθεί η στύση του πέους για την επιτυχή σεξουαλική δραστηριότητα, έχει τόσο οργανικές όσο και ψυχογενείς αιτίες.

Σήμερα οι αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 5(PDE-5) αποτελούν τη θεραπεία πρώτης γραμμής.

Έως τώρα τρεις αναστολείς PDE-5 έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, η σιλδεναφίλη(sildenafil), η βαρδεναφίλη(vardenafil) και η ταδαλαφίλη(tadalafil), οι οποίοι δρουν αυξάνοντας τη ροή αίματος στο σηραγγώδες σώμα σε οποιοδήποτε επίπεδο σεξουαλικής διέγερσης.

Και οι τρεις αναστολείς PDE-5 είναι παρομοίως αποτελεσματικοί, δεν έχουν καμία δράση απουσία σεξουαλικής διέγερσης ενώ οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζουν είναι κεφαλαλγία, εξάψεις, δυσπεψία, και ρινική συμφόρηση.

Αντενδείκνυται ταυτόχρονη χρήση οργανικών νιτρώδων, όπως επίσης και η ταυτόχρονη θεραπεία με αδρενεργικούς ανταγωνιστές(με εξαίρεση τη ταμσουλοσίνη).

Και οι τρεις ουσίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

VIAGRA:

Δραστική ουσία: Σιλδεναφίλη(Sildenafil)
Μορφή: Μπλε δισκίο σχήματος ρόμβου(25, 50 και 100mg)
Δοσολογία: Η συνιστώμενη δόση είναι 50 mg και λαμβάνεται κατά περίπτωση μια ώρα πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Όταν λαμβάνεται μαζί με τροφή, η έναρξη της δράσης του μπορεί να καθυστερήσει σε σχέση με τη κατάσταση νηστείας. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 100mg κατ' ανώτατο όριο ή να ελαττωθεί σε 25mg ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η σιλδεναφίλη μπορεί να προκαλέσει διαταραχές της έγχρωμης όρασης με απώλεια διάκρισης μπλε/πράσινου(λόγω αναστολής της PDE-6).
Δε πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο από μια φόρα την ημέρα.
Χρόνος μέγιστης συγκέντρωσης: 60 λεπτά
Χρόνος ημιζωής: 3 - 4 ώρεςCIALIS:

Δραστική ουσία: Ταδαλαφίλη
Μορφή: Δισκίο χρώματος απαλό πορτοκαλί-κίτρινο σχήματος αμυγδάλου(2,5, 5, 10, και 20mg)
Δοσολογία: Η συνιστώμενη δόση είναι 10mg και λαμβάνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη προβλεπόμενη σεξουαλική δραστηριότητα και ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής. Σε εκείνους τους ασθενείς, οπού η δόση των 10mg δεν επιφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, η δόση των 20mg μπορεί να επιχειρηθεί.
Η μέγιστη συχνότητα λήψης του φαρμάκου είναι μια φορά την ημέρα και δε συνιστάται για συνεχή καθημερινή χρήση.
Χρόνος μέγιστης συγκέντρωσης: 120 λεπτά
Χρόνος ημιζωής: 18 ώρεςLEVITRA:

Δραστική ουσία: Βαρδεναφίλη(Vardenafil)
Μορφή: Δισκίο χρώματος πορτοκαλί με στρογγυλοποιημένο σχήμα.
Δοσολογία: Η συνιστώμενη δόση είναι 10mg και λαμβάνεται κατά την ανάγκη, περίπου 25 με 60 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Με βάση την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 20 mg ή να ελαττωθεί σε 5 mg. H μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 20mg. Η μέγιστη συνιστώμενη συχνότητα λήψης του φαρμάκου είναι μια φορά την ημέρα. Το Levitra μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς φαγητό. Η έναρξη δράσης μπορεί να καθυστερήσει εάν αυτό ληφθεί με φαγητό υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά.
Χρόνος μέγιστης συγκέντρωσης: 50 λεπτά
Χρόνος ημιζωής: 4 - 5 ώρες

Η χρήση των αναστολέων PDE-5 δεν ενδείκνυται για χρήση από γυναίκες, ωστόσο αποτελεί πεδίο μεγάλου ενδιαφέροντος. Οι τρεις αναστολείς αυξάνουν τη συρροή αίματος στη γεννητική περιοχή και μπορούν να ενισχύσουν με αυτό το τρόπο τη φυσιολογική σεξουαλική διέγερση.

Πηγή:
Φαρμακολογία, Richard D. Howland, Mary J.Mycek
http://www.emea.europa.eu
Ok, la salute prima di tutto, giugno 2005

Google Analytics

Διαβάστε Επίσης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...